Software voor Fysiotherapie

Fysiotherapie

In een markt waarbij zorgverzekeraars steeds meer eisen stellen aan verslaglegging door fysiotherapeuten en de vergoedingen onvoldoende meegroeien, wordt een efficiënte bedrijfsvoering steeds belangrijker.
De praktijk software van James is er op gericht om de dagelijkse werkprocessen in uw praktijk zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Efficiënt werken

De patiënt maakt een afspraak via het patiëntenportaal en vult eventueel een vragenlijst in die direct aan het EPD wordt gekoppeld. Het dossier opent u eenvoudig via de agenda. Dubbele registraties worden vermeden door directe koppelingen tussen velden van de Richtlijn en het journaal. Brieven naar de huisarts worden automatisch gegenereerd of via ZorgMail verstuurd. James vermindert het aantal declaratiefouten door automatische controles. Debiteuren, verkoopboekingen en onderhanden werk worden ’s nachts gesynchroniseerd met de boekhoudsoftware Exact Online of Twinfield.

KNGF Richtlijnen en verslaglegging

James ondersteunt het methodisch werken volgens KNGF richtlijnen en het gebruik van meetinstrumenten. Daarnaast kunt u standaard dossier- templates aanpassen of geheel op maat samenstellen, al naar gelang uw wensen. James beschikt over klinimetrie in de vorm van circa 150 vragenlijsten en meetinstrumenten, welke u op ieder moment in een patiëntendossier kunt trekken. U wordt automatisch herinnerd aan het inplannen van (tussentijdse) evaluaties.

Kwaliteitsmanagement

James heeft een koppeling met Qualiview, zodat u de tevredenheid van uw klanten kunt monitoren en kunt zien of u voldoet aan uw eigen kwaliteitseisen.

Ons standaard fysiotherapiedossier is auditproof en kan verder uitgebreid worden met uw eigen modules en relevante klinimetrie.

Koppelingen

Voor fysiotherapie praktijken beschikt James over de volgende koppelingen: BSN check, COV, Vecozo, Fysio Prestatie Monitor, Fysiovergoeding, Zorgmail, Famed, Infomedics, Exact Online en Twinfield.

Bekijk onze productpagina voor meer informatie over onze praktijksoftware, James.

Nieuwsgierig?

Vraag een gratis demo aan, of bezoek bovenin onze Productpagina voor een verdere indruk van onze applicatie.

Demo aanvragen
Sanne HeemskerkFysiotherapie