James introduceert gratis videobellen

14 april 2020

Behandelaren stappen voor zover mogelijk massaal over naar teleconsulten. Voor bijvoorbeeld logopedisten en psychologen is beeldbellen met de patiënt een uitkomst. Maar voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten en oefentherapeuten is beeldbellen slechts (zeer) ten dele te gebruiken.

Het beeldbellen beperkt zich uiteraard niet alleen tot de zorg. Het heeft een enorme vlucht genomen en is straks niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Al snel zijn er allerlei mooie initiatieven van de grond gekomen. Zo biedt Microsoft de App “Teams” tijdelijk gratis aan en is het product versneld beschikbaar gemaakt voor privé gebruik. Allerlei lijstjes met App’s voor beeldbellen circuleren inmiddels op het internet waarbij terecht vraagtekens rijzen over de beveiliging van deze tools. Met name in de zorg wordt hieraan extra aandacht besteed. Voldoen de App’s wel aan de eisen van de AVG?

Conform de AVG dienen persoonsgegevens beschermd te worden met ‘passende technische en organisatorische maatregelen’. Maar hoe zien die maatregelen eruit? De wettekst duidt bijvoorbeeld op continuïteitsmaatregelen en de noodzaak om encryptie en pseudonimisering toe te passen, maar een lijst met concrete maatregelen ontbreekt. De wetgever heeft het redelijk algemeen gehouden. Het komt erop neer dat de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke maatregelen treffen die passen bij het risico die een verwerking met zich meebrengt. Hoe die maatregelen eruitzien, is onder andere afhankelijk van de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard en omvang van de verwerking.

James heeft direct nadat de overheid maatregelen afkondigde voortvloeiend uit de “Intelligente Lockdown” al zijn middelen ingezet om AVG proof beeldbellen vanuit de applicatie mogelijk te maken. Uitgangspunten zijn: eenvoud voor behandelaar en cliënt, betrouwbaar en veilig en de optie om documenten tijdens het gesprek te delen. Beeldbellen is vanaf nu niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook de behandelaar zal deze vorm van bellen met regelmaat blijven inzetten voor zijn teleconsulten. Wij hebben besloten om deze service gratis ter beschikking te stellen, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Delen:
Sanne HeemskerkJames introduceert gratis videobellen