Een kijkje in James’ keuken – deel 1

26 juli 2017

Vooruitkijken is ook even terugblikken. Sinds de oprichting van James Software in 2011 is er hard gewerkt aan datgene wat James nu is:  flexibele en gebruiksvriendelijke software voor de paramedische sector. Steeds meer paramedici weten James te vinden als het gaat om een efficiëntere praktijkvoering. Hier is James uiteraard erg blij mee en ook trots op. Toch valt er nog een wereld te winnen. Daarom staan we stil bij de ontwikkelingen die we zien in de paramedische sector op het gebied van administratie, praktijkvoering en ontzorgen. Lees in deel 1 van deze tweedelige blog waar de naam James eigenlijk vandaan komt, hoe James aankijkt tegen een toenemende administratieve lastendruk en zij haar behandelaars wil ontzorgen.


Waarom James Software?
We zagen ooit een behoefte, namelijk dat paramedici hun dagelijkse werkzaamheden op een eenvoudige, intuïtieve manier willen administreren. Veel elektronische patiëntendossiers (EPD’s) zijn gemaakt vanuit het wettelijk perspectief van regels en controle op de administratieve vastlegging en niet vanuit gebruikersgemak. Geïnspireerd op “the why” van Simon Sinek zijn wij aan de slag gegaan met de behoefte die we constateerden en de ideeën die we daarover hadden. Dit mondde in 2010 uit in een eerste schets van wat nu James Software is. Het “waarom” was voor ons direct helder. James zorgt voor peace of mind bij de behandelaar die zoveel mogelijk bezig wil en moet kunnen zijn met de uitoefening van zijn vak. James Software ontzorgt, is dienend en tegelijkertijd voldoet het aan de kwaliteitseisen.


Hoe is het nu met James?
De markt waarin James opereert is geen eenvoudige markt. Een complex kader aan regels maakt dat paramedici zich meer en meer geconfronteerd zien met een administratieve lasten- en regeldruk. Waar we in het begin nog weleens tegenaan liepen is dat behandelaars dachten dat onze software hen nooit zou kunnen ondersteunen in het voldoen aan al deze eisen.  Dit omdat het programma heel overzichtelijk is ingericht en daardoor eenvoudig oogt. Inmiddels is dat gelukkig anders. We hebben mooie stappen gemaakt en mogen inmiddels een grote groep gebruikers bedienen.
Onze uitdagingen voor de toekomst ligt in het eenvoudig houden van James. We willen een steeds grotere groep van paramedici kunnen en ook blijven bedienen, zonder het programma onnodig complex te maken. Dit betekent dat we goed moeten kijken naar wat we wel en niet doen. Wat voor de ene beroepsgroep een handige feature kan zijn, is dat niet automatisch voor de ander. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor specifieke landkenmerken. Gezien James inmiddels ook over de grens actief is, zijn dit aspecten waar we rekening mee moeten houden. Simpeler gezegd: de postcodes bestaan niet overal uit vier getallen en twee letters, het systeem moet hier mee overweg kunnen. Daarnaast zijn er tal van ontwikkelingen die we op de voet volgen en waar we mogelijkheden zien om James, in nauw contact met onze doelgroep, verder uit te bouwen tot een volledig ecosysteem.


Hoe gaan jullie het pakket verder ontwikkelen?
Allereerst vinden we het belangrijk om persoonlijk contact met onze groep gebruikers te kunnen blijven waarborgen. Dit doen we onder meer door open te staan voor suggesties vanuit het werkveld. Zo communiceren onze gebruikers met elkaar via speciale Facebook groepen en koppelen feedback terug naar ons, zoeken we aansluiting bij beroepsverenigingen en zijn we veel te vinden op relevante vakbeurzen en congressen. Daarnaast biedt de technische basis die we hebben gekozen ons de mogelijkheid om zowel de individuele paramedicus als een multidisciplinair centrum te kunnen bedienen. Dit, zonder dat die onnodig belast wordt met functionaliteiten die niet van toepassing zijn.
Behandelaars zijn in toenemende mate op zoek zijn naar een software toepassing die ten dienste staat van henzelf en hun praktijk en niet omgekeerd. James biedt een enorme flexibiliteit: we werken web based en draaien in de cloud. Behandelaars kunnen hierdoor altijd en overal werken waar ze internet hebben, via pc, laptop of tablet, thuis en onderweg. Daarnaast bieden we al mogelijkheden tot het delen van agenda’s en patiëntendossiers tussen samenwerkende praktijken die wel een gescheiden financiële administratie hebben. Een punt waar we veel potentie zien is het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en behandelaar. James kan hier een actieve bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld mogelijk een behandelaar de patiënt vanuit het patiëntdossier een uitnodiging te laten sturen om een vragenlijst in te vullen.


Wat maakt jullie anders dan andere softwareleveranciers?
Zoals gezegd zijn heel veel systemen ingericht vanuit het gezichtspunt van de administratie en niet vanuit het gebruikersgemak. Daarin onderscheidt James zich echt. James Software is een applicatie waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker zonder handleiding gebruik moet kunnen maken van ons programma. Vooral het financiële gedeelte is overzichtelijk en eenvoudig en bespaart onze gebruikers iedere maand tijd en stress. De naam James is dan ook gekozen met een knipoog naar de butler die je op je wenken bedient en je vragen vóór is. Zo willen wij ook van toegevoegde waarde zijn voor onze gebruikers.

In deel 2 gaat we in op wat James vindt van “disruptive change” en op James als ecosysteem waarop alle toekomstige innovatieve ontwikkelingen kunnen worden aangesloten.

Delen:
Sanne HeemskerkEen kijkje in James’ keuken – deel 1