Een kijkje in James’ keuken – Deel 2

10 augustus 2017

In de vorige blog kun je lezen hoe James aankijkt tegen een toenemende administratieve lasten- en regeldruk. Dit deel gaat in op de mogelijkheden van een ecosysteem en de rol die James daarin vervult. Verder vertelt James over interessante trends die ze op de voet volgen.

Veel sectoren ondervinden concurrentie van zogenaamde “disruptive” innovatie (bijvoorbeeld Uber, Airbnb), hoe zien jullie dit?
Wij geloven niet dat er snel een partij op zal staan die het hele model van (grotendeels) verzekerde paramedische zorg, zoals we dat in Nederland kennen, op zijn kop zal zetten. Uiteraard zien we wel dat door de opkomst van nieuwe technologieën de wijze van zorgverlening en de interactie met de patiënt verandert. Ook zien we een toenemend bewustzijn dat de zorg rondom de patiënt georganiseerd moet worden onafhankelijk van zorginstellingen en gevoed vanuit allerlei bronnen: IoT, medische en administratieve applicaties.

Gezien deze trend geloven wij in het creëren van een zogenoemd ecosysteem: een platform van gecombineerde diensten met toegevoegde waarde. Een platform dat ruimte biedt aan innovatieve ontwikkelingen en de interactie tussen applicaties faciliteert. Niet alleen blindstaren op de (directe) functie die James vervult voor zijn gebruikers, maar vooral kijken hoe er binnen een keten samengewerkt kan worden. Applicaties zoals James zullen hierop moeten inspelen om extra toegevoegde waarde te bieden aan de zorgverlener en de patiënt. Kortom, aanwezigheid in de Cloud met een platform die gemakkelijk middels een zogenaamde API (application programming interface) kan koppelen met andere best practices is een “must”.

Wij geloven in het creëren van een ecosysteem: een platform van gecombineerde diensten met toegevoegde waarde.


Kunnen jullie een paar voorbeelden geven van samenwerking binnen een keten?
Een voor ons voor de hand liggend voorbeeld is het gebruik maken van online boekhoud applicaties. We hebben ervoor gekozen te koppelen met Exact online en Twinfield, de marktleiders binnen het MKB. James houdt binnen het ecosysteem focus op zijn kerntaken, maar kan wel gebruikmaken van alle voordelen die dergelijke applicaties bieden. Zo bieden deze applicaties weer de mogelijkheid het debiteurenbeheer online efficiënt in te richten met applicaties zoals Payt. Daarnaast hebben ze standaard een koppeling met de bank en de belastingdienst.

Uitwisseling van medische gegevens is een ander voorbeeld. Vastlegging aan de bron en meervoudig en veilig gebruik van de gegevens is hierbij het uitgangspunt. Zo registreert de huisarts onder andere de medicatie en medische geschiedenis en de fysiotherapeut vult dit vervolgens weer aan met gegevens verzamelt tijdens de screening. Hiermee wordt de samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut in het kader van directe toegankelijkheid versterkt. Bovendien voorkomt het fouten en hoeft de patiënt niet opnieuw zijn verhaal te doen.

Daarnaast zorgt de vergrijzing voor een toename van het aantal chronische patiënten die multidisciplinaire behandeltrajecten volgen. Het beschikbaar stellen en uitwisselen van medische gegevens op het juiste moment aan zowel de behandelaar als de patiënt wordt steeds belangrijker. De kwaliteit van zorgverlening is hierbij gebaat. Bovendien stelt het de patiënt in staat volwaardig te kunnen participeren in zijn behandeling. James faciliteert op dit moment al een aantal paramedische medische centra waar verschillende zorgverleners samenwerken en onderling gegevens kunnen uitwisselen. Ook kan de patiënt via het patiëntenportaal over zijn dossier beschikken.

Het is belangrijk dat James binnen het ecosysteem zijn bedrage levert aan ketenoptimalisatie vanuit diverse invalshoeken. Niet alleen zorginhoudelijk, maar bijvoorbeeld ook vanuit technisch, financieel en marketing perspectief.

Binnen het ecosysteem houdt James focus op zijn kerntaken.

Welke innovatieve technologische toepassing zou je binnen het ecosysteem faciliteren?
Allereerst is het belangrijk om te weten waar je zelf staat. James biedt, door de wijze waarop het programma is gebouwd, de mogelijkheid om koppelingen te realiseren met allerlei innovatieve applicaties. Veel van de huidige ontwikkelingen richten zich op de communicatie tussen zorgaanbieder en patiënt. James kan dergelijke apps ondersteunen. Een ontwikkeling die we zelf interessant vinden zijn sensoren in orthopedische schoenen die de slijtage registreren. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de orthopeed. James zou vervolgens het inplannen van de afspraak kunnen faciliteren.

Artificial Intelligence (AI) lijkt ook in de zorg een vlucht te nemen, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Het programma van de NPO “Dokter vs. Internet” is momenteel erg actueel. Hierin wordt naar voren gebracht dat steeds meer patiënten de weg naar het internet weten te vinden voor het stellen van een diagnose. Hoewel in het programma duidelijk naar voren komt dat de doctoren aanzienlijk beter scoren dan de patiënten die googelen geeft het wel de enorme potentie van het internet aan. Als de enorme hoeveelheid informatie (medische literatuur, studies etc.) die beschikbaar is wordt gecombineerd met het stellen van de juiste vragen is dat een zeer krachtig instrument. Watson Health is hier een duidelijk bewijs van. Zo wordt “Watson Genomics” gebruikt om een volledig gepersonaliseerde behandelmethode voor kankerpatiënten te bepalen. Het is een unieke samenwerking tussen oncologen en een vorm van AI. De ontwikkelingen van AI binnen ons ecosysteem houden we in de gaten. Op de korte termijn zien wij nog geen directe toepassing die toegevoegde waarde biedt aan onze gebruikers.

De ontwikkelingen van AI binnen het ecosysteem houden we in de gaten.

Welke kansen zien jullie voor jullie zelf, maar ook voor de groep gebruikers?
Wij constateren een toenemende behoefte aan een systeem zoals James: eenvoudig, flexibel en dat inspeelt op innovatieve ontwikkelingen. Zo worden we benaderd door disciplines die we tot voor kort nog niet tot onze klantengroep konden rekenen. Het met elkaar in gesprek blijven, het leveren van goede support en het voeren van evaluatiegesprekken biedt zowel voor ons, als de gebruiker kans om nauw betrokken te zijn bij het verder ontwikkelen van James en het ecosysteem. Ondanks alle technologie waarmee we werken realiseren we ons maar al te goed dat de wereld waarin we opereren mensenwerk is.

 

Delen:
Sanne HeemskerkEen kijkje in James’ keuken – Deel 2