WhatsApp in de gezondheidszorg

11 oktober 2017

WhatsApp is van 200 miljoen dagelijkse gebruikers in april 2013 gegroeid naar 1 miljard in juli 2017. In Brazilië gebruikt 90% van de zorgverleners WhatsApp om te communiceren met collega’s en patiënten. In China 50% en in Duitsland inmiddels 20%. Kennelijk voorziet WhatsApp hier in een behoefte.

Voor Nederland zijn deze gegevens niet bekend. WhatsApp is geïnstalleerd op 92% van alle Nederlandse smartphones, wat overeen komt met 11,2 miljoen downloads. 9 miljoen Nederlanders gebruiken WhatsApp dagelijks. Het potentieel in de Nederlandse gezondheidszorg is enorm!

Vergelijk dit eens met de langzame adoptie van patiëntenportalen bedoeld voor het ontsluiten van persoonlijke medische gegevens, de communicatie met zorgverleners, het aanvragen van herhaalrecepten en het maken van afspraken. Het gebruik van patiëntenportalen wordt in de US al zeker 10 jaar gepromoot. Alhoewel 90% van de Amerikaanse bevolking aangeeft behoefte te hebben aan patiëntenportalen heeft een magere 35% zich geregistreerd en maakt slechts 5% van de consumenten daadwerkelijk gebruik van deze portalen. Zelfs techgiganten als Microsoft en Google met hun portalen HealthVault en Health hebben hier geen verandering in kunnen brengen. Uit onderzoek blijkt dat patiëntenportalen te ingewikkeld zijn, niet aansluiten bij de dagelijkse informatieroutine en de patiënt / consument onvoldoende betrekken in het medische proces.

WhatsApp en Facebook messenger daarentegen zijn onderdeel van het dagelijkse leven van ons allemaal. Bovendien zijn deze berichten apps zeer eenvoudig en laagdrempelig in het gebruik. Het stellen van een vraag aan een zorgverlener is net zo makkelijk als het sturen van  een berichtje aan je vrienden. Dit geldt ook voor het doorsturen van foto van een verwijzing van een arts. Afspraken maken met een zorgverlener kan in Facebook messenger al via zogenaamde chatbots. De zorgverlener kan eenvoudig intakeformulieren laten invullen door een deeplink uit zijn eigen applicatie te sturen of video’s met oefeningen precies op het juiste moment aan de patiënt aan te bieden.

WhatsApp heeft recent aangekondigd te starten met haar dienst WhatsApp for Business. KLM is de eerste luchtvaartmaatschappij die meedoet aan de pilot. WhatsApp wordt hier gebruikt voor het versturen van tickets, boarding passes en vluchtinformatie. Het communiceren via WhatsApp met de afdeling klantenservice is ook mogelijk. Volgens KLM slaat deze nieuwe dienstverlening goed aan bij de behoeften van haar klanten. Binnen enkele maanden wil WhatsApp haar nieuwe concept breed uitrollen in de markt. Ook ziekenhuizen en (para)medische praktijken kunnen het predikaat “trusted party” krijgen waarmee het mogelijk wordt met patiënten die hiervoor toestemming hebben gegeven via WhatsApp te communiceren als zorginstelling in plaats van op persoonlijke titel.

In de gezondheidszorg in het bijzonder speelt privacy een grote rol. Met de introductie van end-to-end encryptie van data en het contractueel vastleggen dat de inhoud van berichten niet met derden gedeeld mag worden heeft WhatsApp al behoorlijke stappen in de goede richting gezet.

Het team van James Software blijf de ontwikkelingen op de voet volgen maar zal niet verbaasd reageren als blijkt dat messenger apps zoals WhatsApp en Facebook messenger een grote vlucht gaan nemen in de gezondheidszorg. Ons software platform is er klaar voor WhatsApp en Facebook te integreren als onze klanten dit willen.

Delen:
Sanne HeemskerkWhatsApp in de gezondheidszorg