Eenvoudige, flexibele praktijksoftware.
Bekijk deze e-mail in uw browser
2021 komt er aan!

Lees deze mail goed door om voorbereid het nieuwe jaar in te gaan.
Dit moet u zelf regelen
1. Controleer verzekeraar Caresco / Besured (8965)
Uzovicode 8965 wordt komend jaar gebruikt voor Besured (Caresco). Deze verzekeraar valt onder VGZ. De meeste praktijken zullen deze verzekeraar al in hun praktijk hebben. Controleer als volgt of dit ook voor u geldt:
 • Ga naar Praktijk > Verzekeraars
 • Zoek op Uzovicode 8965
Is de verzekeraar niet aanwezig? Voeg deze dan vóór 1 januari toe. Bekijk als voorbeeld eventueel dit instructiefilmpje.
2. Geef uw contracten door
Heeft u contracten met zorgverzekeraars in 2021? Dan verzoeken wij u deze vóór 10 januari a.s. aan ons door te geven.
 
Nu contracten doorgeven
Let op: Geeft u te laat uw nieuwe contracten door? Dan kan dit problemen geven in uw declaraties. Voor herstelwerkzaamheden brengen wij €75,- ex. BTW p/u in rekening.
3. Infomedics/Famed contract controleren
Declareert Infomedics of Famed uw consult bij de verzekeraar, en declareert u eigen tarieven? Dan hebt u onder Praktijk > Contracten een contract voor Infomedics/Famed  staan met hierin álle zorgverzekeraars.

Mogelijk staat hier Besured (8965) niet in! Om ervoor te zorgen dat deze declaraties niet blijven hangen, is het belangrijk dat u dit controleert.
 • Ga naar Praktijk > Contracten
 • Vul de uzovicode 8965 in in het daarvoor bestemde zoekveld en klik op 'Zoek'
 • Kijk of uw actuele contract naar voren komt. Deze heeft geen einddatum.
Staat de verzekeraar er niet in? Dan laat u uw oude contract aflopen en stelt u een nieuw contract in voor 2021.
Dat doet u als volgt:
 • Ga naar Praktijk > Contracten en open uw huidige actieve contract. Tip: U ziet rechts in het overzicht bij welke tarieflijst uw contract hoort.
 • Stel als einddatum '31-12-2020' in en sla het contract op.
 • Klik op de knop 'Voeg contract toe'.
 • Kies als declarant de behandelaar op wiens naam het contract staat (meestal de eigenaar)
 • Kies bij Type organisatie 'Verzekeraar'.
 • Vink in het lijstje Verzekeraars in één keer alle verzekeraars aan. Vink Infomedics en Famed echter weer uit
 • Kies bij Tarieflijst de juiste tarieflijst. Alle prestaties en prijzen worden automatisch ingevuld.
 • Kies status Actief. Vul startdatum 1-1-2021 in, laat de einddatum leeg.
 • Sla het contract op! U bent klaar.
4. Zorgprofielen doorboeken naar volgend jaar (Podotherapie)
Onder Home > Zorgprofielen vindt u een overzicht van uw zorgprofielen uit 2020. In de kolom 'Laatste zorgprofiel' ziet u welk zorgprofiel de patiënt in 2020 heeft. In de kolom 'Nieuw zorgprofiel' ziet u het door James voorgestelde zorgprofiel voor 2021. Dit is een kopie van het oude zorgprofiel.

Doorloop deze lijst, en wijzig zo nodig het voorgestelde zorgprofiel. Klik dan op het nieuwe zorgprofiel, dan krijgt u een lijstje met opties.
Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. U mag deze wijzigingen over verschillende dagen doen, dit hoeft niet in één keer.
Als alles goed staat voor het nieuwe jaar, selecteert u alle zorgprofielen en klikt u op de knop 'Genereer zorgprofielen'. U moet dit per pagina doen! James creëert in de nacht uw zorgprofielen voor 2021. Het kan enkele dagen duren voor dit is afgerond.
Zorgprofielen die zijn 'doorgeboekt' naar volgend jaar krijg de status 'Voltooid'.
Dit doen wij voor u!
Import contracten met zorgverzekeraars
Wij voeren in de week van 25 januari de doorgegeven contracten in.

U kunt vanaf begin januari gewoon uw agenda afspraken doorboeken zoals u gewend bent (consulten maken). Zodra u bericht van ons ontvangen hebt dat de nieuwe contracten zijn ingevoerd kunt u onder Financieel > Consulten per 100 consulten tegelijk de COV check uitvoeren.
Deze werkwijze heeft twee voordelen:
 1. U hoeft niet voor alle patiënten die tot dan toe zijn geweest per persoon een COV check uit te voeren, dat doet u met één druk op de knop voor 100 behandelingen tegelijk.
 2. Mocht iemand zijn overgestapt dan wordt dat gelijk herkend door James. Uw consult wordt gedeclareerd naar de nieuwe zorgverzekeraar. Dit beperkt het aantal afwijzingen.
Zorgprofielcontracten (Podotherapie)
Bij alle podotherapeuten zijn de nieuwe zorgprofieltarieven 2021 ingevoerd. Ook de ambulante tarieven zijn, net zoals vorig jaar, bij alle podotherapeuten toegevoegd. Zo'n toeslag declareert u als een normaal consult met de tarieflijst 'Zorgprofielen - Ambulante zorg'.

Declareert u dit jaar voor het eerst zorgprofielen? Controleer dan bij Praktijk > Contracten of u contracten voor de zorgprofielen hebt voor 2021. Zo niet, neem dan contact op met onze helpdesk.
NZA tarieven (BGGZ)
Bij alle BGGZ praktijken worden vóór 1 januari de NZA tarieven voor de DBC's toegevoegd.

Vragen?

 
Als u vragen heeft over deze mail, neem dan contact op met ons via support@james-software.nl
 
Met vriendelijke groet,
James Support
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *James Software B.V.*,

James Software BV
Spoorhaven 2
2651 AV Berkel en Rodenrijs
088-7527201
info@james-software.nl

uitschrijven op deze e-maillijst    inschrijving voorkeuren bijwerken

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*